znak kaktusáři Kolín
logo kaktusáři Kolín
Historie klubu

Něco z naší historie a současnosti

Prvním profesionálním kaktusářem v Kolíně byl zahradník Jan Kozdera. Po vybombardování v roce 1944 se z Kolína odstěhoval. Prvním amatérským kaktusářem byl Ludvík Kozelský, který do Kolína přišel v roce 1908. Svým kaktusářským uměním byl znám zejména ve 20. letech minulého století.

faucaria - květ

Na začátku roku 1970 se sešla skupina zájemců o pěstování kaktusů v závodě TATRA Kolín. Dne 22.9.1970 byl založen kroužek kaktusářů při SZK ROH v Kolíně. Na ustanovující schůzi se dostavili tito členové: Václav Veverka, hlavní iniciátor a zatím jediný majitel sbírky kaktusů, dále K. Rokos, M. Kamarýt, V. Klouček, R. Kukal a V. Zezulka, kteří měli pár kaktusů na okně a dále pánové J. Douděra, S. Apolen, J. Břečka, Stránský aj., kteří byli naprostými začátečníky. Koncem tohoto roku pak byla v centru města instalována vývěsní skříňka.

Do svazu českých kaktusářů v Brně jsme byli přijati 20.4.1971. Prvním předsedou klubu byl zvolen př. V. Veverka. Do konce roku měl kroužek 23 členů. Jednalo se většinou o začátečníky. V začátcích hodně pomáhal spolkový časopis "Kaktusy" a diasérie ze Sokolova.

V r. 1972 se stalo hned několik důležitých událostí.

  • První výroční členská schůze a tím začala pravidelná činnost klubu: přednášky lektorů, našich členů, návštěvy sbírek našich členů i okolních spolků.
  • Stejně, ne-li více důležitou, je vstup do spolku Dr. Červinkové (dcera p. Kozelského). Stalo se pravidlem, že květnové schůzky se konaly u ní. Byl zde obsáhlý kaktusový materiál včetně kaktusů, které pěstoval ještě p. Kozelský. Pro pokročilý věk a zdravotní stav Dr. Červinkové tyto schůzky po 5-ti letech skončily. V současné době se v podobné tradici pokračuje na zahradě p. Krále.
  • Dosavadní předseda p. Veverka požádal o uvolnění z funkce a jeho následovníkem se stal p. Josef Vejdělek, který předsedoval až do roku 1989.
  • V tomto roce byla v červnu uspořádána 1. výstava v SZK ROH, dnešní Zámecká. Navštívilo ji přes 1400 lidí. Výstav se zde konalo celkem 8 a dnes na ně navazují naše propagační, prodejní výstavy kaktusů a sukulentů v rámci konání Kmochova Kolína, vždy v polovině června. Rostliny jsou umístěny v přenosném fóliovníku kovové konstrukce. Tomu předcházel fóliovník s dřevěnou konstrukcí zakoupený v roce 1974, který po 4 letech dosloužil. Novou konstrukci nechal navrhnout tehdejší předseda J. Vejdělek. Byl také iniciátorem sváření kovové konstrukce a dokončení prací. Slouží dodnes.
kaktus

V r. 1973 se členská základna rozrostla na 30 členů. Byl zakoupen přenosný fóliovník a byly vyrobeny spolkové odznaky ve třech barvách. Členské schůze se přestěhovaly do Kouřimské ulice - klubovny dobrovolných hasičů. Byly uspořádány první dva zájezdy, a to do Žírče a do Brna. V opraveném přenosném hangáru se konaly také dvě propagační výstavy. Na Zálabí v Kolíně a v Kutné Hoře. Koncem roku byl zakoupen diaprojektor, který byl hned vyzkoušen na zajímavé přednášce prvního lektora, p. Rektoříka.

V r. 1975 byl navázán styk s kaktusáři v Polsku a NDR. Následující rok se uskutečnil náš první zájezd do ciziny a to do fa. Haude v Jenkndorfu v NDR. Opět došlo kë změně schůzovní místnosti. K hasičům jsme se již nevešli a tak jsme začali schůzovat v hotelu Savoy.

Až do roku 1977 jsme vyvíjeli činnost pod hlavičkou Svazu českých kaktusářů. V následujícím roce byla navázána spolupráce se Svazem českých zahrádkářů a byla vcelku úspěšná. Tato spolupráce byla ukončena v roce 1990 podáním žádosti o zaregistrování „Klub Kaktusářů Ludvíka Kozelského v Kolíně“ na Ministerstvo vnitra. Bylo nám vyhověno.

V tomto období, tedy za éry předsedy Josefa Vejdělka, dostala naše práce uspořádanost. Začali se pořádat propagační výstavky s prodejem v Sázavě. V dalších letech dosáhl počet členů čísla 60. Schůze se konaly na sídlišti, v agitačním středisku v ulici Rimavské Soboty. Uspořádali jsme několik výstav, nepočítaně propagačních výstav v přenosném fóliovníku, zájezdů po republice i za hranice a vyslechli jsme spoustu přednášek od význačných kaktusářů. Vybudovali jsme vlastní knihovnu která má dnes více než 200 položek. Velice dobře také pracoval kroužek mladých kaktusářů pod vedením p. Lopaty a Kolátora. V r. 1986 začal ing. Smolík vydávat „Zpravodaj“. Do r. 1992 vyšlo celkem 11 čísel.

24. 6. 1989 zemřel tahoun spolku, předseda, výborný kamarád, Josef Vejdělek. Třetím předsedou spolku byl zvolen p. J. Král.

K 20. výročí spolku v r. 1990 se uspořádala velká výstava s celodenním blokem přednášek. Přátelé Mazel, Chvastek, Zubr, Moučka a Dr. Dvořák ale promítali své "dia" před poloprázdným sálem. Od tohoto roku začal počet našich členů rapidně klesat. To byl ale celorepublikový jev. Přesto se předsedovi podařilo spolek udržet, vytvořit z něj samostatný subjekt a stabilizovat počet členů. Bohužel, kroužek mladých skončil. Schůze se přesunuly do klubovny skautů na Kalcovku. Každý rok při Kmochovu Kolínu pořádáme prodejní výstavu ve fóliovníku V Zámecké. Také jsme zatím zůstali věrni tradici mít prodejní výstavu na sázavské Prokopské pouti. P. Kopp začal v r. 2000 vydávat spolkový zpravodaj „Kolínský trn“, 5 čísel ročně. Na výlety jezdíme stále, ale stačí nám k tomu tři, maximálně čtyři osobní auta.

V r. 2003 dlouholetý předseda p. Král složil funkci, předčasně, vždyť mu ještě ani nebylo 70 let. Pravda je taková, že opravdu spolek táhnul v nejhorších dobách a moc pomoci se od ostatních nedočkal. Toto kulaté výročí oslavil v lednu 2004. Gratulujeme! Novým předsedou byl zvolen p. Chadraba, který vedl spolek až do konce roku 2006. Od roku 2007 převzal funkci př. Ječmínek. To už ale vlastně není historie, ale současnost. Naším velkým snem a přáním do budoucna je obnovit spolek mladých.

Pokud jste dočetli až na konec a pamatujete si, co jste se dozvěděli na začátku, víte, že v roce 2005 Klub Kaktusářů L. Kozelského oslavil 35. narozeniny, nebo pro ty konzervativnější 35. výročí svého založení.

Historie klubu